Vest i havet AS er norsk distributør av SEAPA-østerskorger.
 

<SEAPA-animasjon>


Bakgrunn

Me var på jakt etter ein effektiv dyrkingsteknologi for østers, tilpassa høgkostland. Denne teknologien fann me i Australia hos vår samarbeidspartner SEAPA PTY LTD.

 

Fordeler

SEAPA østerskorger er enkle i drift.

Korgene er kostnadseffektive og lette å ha med og gjera:

 

 

Korgene er lette å montera. Dei kjem flatpakka og kan monterast raskt og effektivt.

SEAPA-østerskorger kjem flatpakka

 

 

Korgene er enkle å fylla og tøma. I Australia sparer kvar østersarbeidar to timar per dag samanlikna med tradisjonelle østerskassar. SEAPA AUTO-cap gjer at ein eneklt kan opna og lukka korgene.

SEAPA AUTO-cap gjer det enkelt å opna og lukka korgene

 

 

Det er god gjennomstrøyming gjennom korgene. Sylinderforma og maskevidda gjer gjennomstrøyminga særs god.

dimensjonar SEAPA østerskorg

 

 

Maskevidda er 12 mm for yngelkorger og 20 mm for vanlege østerskorger.

maskevidd

 

 

Korgene er enkle å stabla oppå kvarandre i vass-søyla. Kassane er laga for å kunna monterast oppå kvarandre. Korgene vert bundne saman med eit 8 mm tau. Korgene kan enkelt hektast på eit bøyestrekk

Stabla korger

 

 

Korgene er lette:

 

 

 

 

Yngelkorg

Østerskorg

 

 

Vekt korg:

480 g

400 g

 

 

Vekt AUTO-cap (2 per korg):

110 g (x2)

110 g (x2)

 

 

Samla vekt:

700 g

620 g

 

 

Ta kontakt dersom dette virkar interessant. Enklaste måten å gjera dette på er å senda ein epost til epost@vest-i-havet.no

 

Besøk gjerne SEAPA, vår samarbeidspartner i Australia.

 [til hovudsida]