Vest i havet AS er eigd og drive av fem personar.

 

Eigarane er som følgjer:

Simon Nesse Økland

Simon Nesse Økland

Dagleg leiar
 

Simon er utdanna sivilingeniør innan havbruk og marin bioteknologi ved kjemilinja ved NTNU. Han har røynsle frå lakseindustrien. Er leiar i styret i Sunnhordland Skjeldyrkarlag.

 

simon@vest-i-havet.no

Kristian Severin Nesse

Kristian Severin Nesse

Teknisk ansvarleg
 

Kristian Severin er utdanna maskinmekanikar, har fagbrev som maskinarbeidar og teknisk fagskule skipsteknisk drift. Han har røynsle som maskinmekanikar, frå fiskeindustrien og innan fiskeri.

Nils Bernhard Nesse

Nils Bernhard Nesse

Ansvarleg for teknologiutvikling
 

Nils Bernhard er utdanna innan jern og metall og har røynsle som mekanikar. Han har allsidig bakgrunn og har mellom anna arbeidd med forsking og utvikling. Han har allsidig erfaring med ulike typar fiskereiskapar.

Jostein Nesse

Jostein Nesse

Ansvarleg for bioproduksjon og produksjonsplanlegging
 

Jostein er utdanna agronom. Han har 35 års røynsle som sjølvstendig næringsdrivande bonde. På byrjinga av 70-talet dyrka Jostein blåskjel.

Arvid Økland

Ansvarleg for drift og kvalitet
 

Arvid er utdanna maskinsjef. Han har røynsle som fiskar, maskinsjef og driftssjef.

 

arvid@vest-i-havet.no
[til hovudsida]