Velkomen til nettsidene til Vest i havet AS.

 

Vest i havet AS er eit havbruksselskap som fokuserer på produksjon av miljøvennleg kvalitetsmat i nedre del av næringsnettet - lågtrofisk havbruk. Selskapet produserer mat av høg kvalitet. Vest i havet AS sel også utstyr og leverer tenester til andre verksemder.

Selskapet er lokalisert til vestsida av Bømlo i Sunnhordland.

 

 

4Lær meir om våre SEAPA østerskorger.

4Sjå vår nye Vest i havet selskapspresentasjon <krev breiband>.