På denne sida vil Vest i havet AS presentera artane selskapet dyrkar.

Selskapet har løyve til å dyrka følgjande artar:

 

Meir informasjon om dei ulike artane vil koma seinare. Følg med på nyhendesida vår.

[til hovudsida]